Dobre rady wdrożeniowe

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 13

Dobre rady wdrożeniowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Parametry konfiguracyjne kontrahenta, Parametry konfiguracyjne dokumentów, Parametry konfiguracyjne kartotek magazynowych, Obsługa przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, @DOK_UWAG, Konfiguracja wydruków


Promocje, umowy, cenniki

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 12

Promocje, umowy, cenniki

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Indeksy kontrahenta, Promocje dla kontrahenta, Umowy z kontrahentami – cenniki, bonifikata, rabat, Promocje na towary


Stany magazynowe

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 11

Stany magazynowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Spis kartotek magazynowych wg dostaw, Stan dyspozycyjny, Stan przewidywany, Rezerwacje stanu, Stany magazynowe na dany dzień, Podsumowanie wartościowe magazynów na dany dzień, Rejestr przychodów i rozchodów, Zapas minimalny i maksymalny w stanach magazynowych, Wyliczenie zapasu, Stany magazynowe z okna spisu kartotek magazynowych


Rozrachunki. Obieg dokumentów sprzedaży

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 10

Rozrachunki. Obieg dokumentów sprzedaży

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowanie Kasy, kasa, Definiowanie terminali płatniczych, terminal, Obieg dokumentów – zamówienia od odbiorców, Obsługa rezerwacji, rezerwacja dostaw, rezerwacja stanu magazynowego, Sposoby realizacji zamówień od odbiorców, Rozliczanie dokumentu, Konfiguracja drukarek fiskalnych, Fiskalizacja, protokół, opcje drukarki fiskalnej, Wydruki dokumentów sprzedaży, Wydruk standardowy, Zamówienia od odbiorców dla kontrahentów detalicznych


Obsługa Panelu Pracownika

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 9

Obsługa Panelu Pracownika

Spis treści:

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Panel Pracownika, Pulpit, Kartoteka, Zatrudnienie, Czas pracy, Grafik, Dokumenty, Wnioski, Wniosek urlopowy, Panel kierownika, Grafik, Wnioski, Podwładni, Ewidencja czasu pracy, ECP, Kalendarz, Plan urlopów, Panel pracownika w module Kadry i płace, Wnioski pracownicze, Realizacja wniosków, Rejestr pobrań plików, Wyślij plik


Pracownicze Plany Kapitałowe

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 8

Pracownicze Plany Kapitałowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowanie umowy o zarządzanie z instytucją finansową, Sposoby definiowania PPK na pracowniku, Okresy PPK, grupowa rejestracja użytkowników, grupowa rejestracja PPK, Dodawanie PPK w kartotece pracownika, Rezygnacja z PPK, Grupowa rejestracja PPK, Naliczenie listy płac z składkami PPK, Podstawowa składka PPK pracownika, Podstawowa składka PPK pracodawcy, przychód od składek PPK, Zestawienia PPK Zestawienie przystąpień, Zestawienie rezygnacji, Zestawienie niezdecydowanych, Zestawienie deklarowanych procentowych składek, Historia składek, Wydruki deklaracji, Rezygnacja, Zawarcie/wznowienie umowy, Zmiana składki podstawowej/dodatkowej, Składki obowiązkowe, Wymiana danych PPK Rejestracja uczestnika PPK, Składka PPK


Zestawienia płacowe, deklaracje

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 7

Zestawienia płacowe, deklaracje

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zestawienia płacowe, Roczna karta wynagrodzeń, Zaświadczenie o dochodach, Zbiorówka (nowa), Definiowane zestawienia płacowe, Zestawienia statystyczne, Z-03, Z-05, Z-06, Roczne deklaracje podatkowe, definicje pól kwotowych dla formularzy, PIT-11, e-deklaracje, PIT-4R, PIT-11Z, Formularze wysłane do serwisu e-deklaracje


Rozliczenia z ZUS

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 6

Rozliczenia z ZUS

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Konfiguracja rozliczenia z ZUS, Eksport do Płatnika, RCA, RSA, RPA, RIA, DRA, Informacje dodatkowe dot. eksportu do Płatnika, Plik XML


Tworzenie i naliczanie płac

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 5

Tworzenie i naliczanie płac

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowanie listy płac, Naliczenie wynagrodzenia, Zbiorcze zamykanie listy płac, wydruk list płac, odcinki płacowe, wysłka e-mailem odcinka płacowego, Korekta listy płac, stawka chorobowego, Listy płac dla osób zwolnionych, Przelewy wynagrodzeń, Przelewy na konto, Zamykanie miesiąca


Wstępna konfiguracja danych płacowych

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 4

Wstępna konfiguracja danych płacowych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowane algorytmu obliczania płac Definicja list, Umowa o pracę, Składniki, Uzupełnienie algorytmu, Dodaj grupę, Predefiniowane wzorce, Wygląd edycji danych listy płac, Okno płacowe, Wygląd wydruku odcinka listy płac Odcinek płacowy, Definiowanie własnych składników płacowych, Składniki definiowane, Przykłady zastosowań składników płacowych, Konfiguracja parametrów dotyczących urlopu i chorobowego, parametr, stawka urlopu, stawka chorobowego