Wprowadzenie do modułu Handlowo-Magazynowego

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 2

Wprowadzenie do modułu Handlowo-Magazynowego

Spis treści:

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zobacz pozostałe odcinki:

Nic nie znaleziono.

Dane firmy, banki, konto bankowe, działalność, Miejsca sprzedaży, miejsce sprzedaży, pieczątka, Miejsca zakupu, Magazyny


Interface systemu

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 1

Interface systemu

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zobacz pozostałe odcinki:

Nic nie znaleziono.

Ustawianie ikon, ikony Dashboardy startowe, dashboard, pulpit startowy, Predefiniowane dashboardy pulpity operatora, Zestawy okien dokowanych, okna dokowane, dokowane, Obiekty oznaczone, Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych filtr, Widok prosty i zaawansowany kopiowanie do schowka, tabela zaawansowana, Alerty


Aktualizacja systemu

Moduł Administratora

Odcinek 5

Aktualizacja systemu

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zobacz pozostałe odcinki:

Nic nie znaleziono.

Wersja systemu, Wersja, okres wsparcia, Kopia z modułu administratora, Kopia Modadmin, blokady, Blokady, Blokada, zalogowani użytkownicy, Archiwizacja, Kopia, Archiwizacja baz, Archiwizacja Grupowa, Kopia, Grupowa, Archiwizacja, Modadmin, Kopia 'żywej’ bazy, Kopia, FB, Blokady, Zalogowani użytkownicy, Aktywne połączenia i transakcje, Aktualizacja Systemu Aktualizacja, Update, Ręczne pobieranie pliku aktualizacji z FTP, Pliki, Aktualizacje, Wybór warsji podczas aktualizacji na haśle serwisowym, Aktualizacja wersja krótkowspierana, Aktualizacja z Katalogu CD, Katalog, Aktualizacja, Przywrócenie Poprzedniej wersji (opcja), Reorganizacja Bzy danych, Reorganizacja, Pierwsze uruchomienie systemu po aktualizacji, Przywrócenie wersji


Administracja systemu

Moduł Administratora

Odcinek 4

Administracja systemu

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zobacz pozostałe odcinki:

Nic nie znaleziono.

Zakładanie użytkowników w Module Administratora Użytkownik, Moduł Administratowa, hasło,Reguły Haseł, Hasło, RODO, Mocne Hasło, Nowy użytkownik systemu, Grupy Użytkowników, prawa do firmy/opcji, Grupy Uużytkowników, Grupa, prawa do firmy, prawa do opcji, Szukanie konkretnego prawa, Prawa do opcji, Przydział licencji do stanowisk Stanowiska, moduł, licencje, Założenie nowej firmy, baza dodatkowych dokumentów, Baza Firmy, modadmin, baza DD, Blokady Blokady, Rejestr operacji z poziomu Modułu Administratora, Rejestr Operacji, Modadmin, Administracja, Konfiguracja Rejestru Operacji, Logowanie zewnętrzne, Logowanie zernętrzne, Integracja,


Zmiana instalacji jednostanowiskowej na sieciową

Moduł Administratora

Odcinek 3

Zmiana instalacji jednostanowiskowej na sieciową

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zobacz pozostałe odcinki:

Nic nie znaleziono.

Zmiana instalacji jednostanowiskowej na sieciową, instalacja Sieciowa, Shared, katalog wspóldzielony, Konfiguracja połączenia z serwerem, DBConnect, Połączenie, baza.set, Skrypt do tworzenia kopii bazy, Skrypt, kopia bazy, Dodanie skryptu do harmonogramu zadań  Harmonogram zadań, Cron, Skrypt, instalacja kliencka (stanowiskowa), Klient, instalacja, stanowisko


Instalacja systemu

Moduł Administratora

Odcinek 2

Instalacja systemu

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zobacz pozostałe odcinki:

Nic nie znaleziono.

Różnica między plikami instalacyjnymi, Przebieg instalacji, Kreator tworzenia nowej bazy, Rejestracja licencji podczas instalacji, Poziomy zabezpieczeń bazy – hasło do bazy, Tworzenie bazy systemowej i firmowej, Podegranie pliku Licencji, Baza Dodatkowych Dokumentów, Skrót do programu, Instalacja, setup, plik instalacyjny, Instalacja, kreator, nowa baza, Licencja, kreator, instalacja, Zabezpieczenia, hasło do bazy, Instalacja, Baza systemowa, Systemst, Kreator, Baza Firmy, Licencja, Moduł Administratora, StSql.lic, Rejestracja licencji, Baza dodatkowych dokumentów, DD, Skrót, podkreślnik


Instalacja silnika bazodanowego systemu

Moduł Administratora

Odcinek 1

Instalacja silnika bazodanowego systemu

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zobacz pozostałe odcinki:

Nic nie znaleziono.

Instalacja Firebirda,Różnica między wersjami FB, Konfiguracja Zapory Systemu Windows, Firebird, Instalacja, konfiguracja, Classic Server, Super Server, Zapora, Firewall