Podstawowe analizy i zestawienia

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 9

Podstawowe analizy i zestawienia

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Dziennik, Różnice kursowe, Zestawienie dla kont, Zestawienia dla kont – definiuj, Zestawienia okresowe, Stanów i obrotów kont, Stanów i obrotów kont księgi głównej, Zestawienie okresowe obrotów kont wg parametrów, Zestawienia pozycji, Raport konta, Zestawienia miesięczne, Zestawienia budżetowe, Zestawienia pozycji kosztowych


Automaty księgowe - podstawy

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 8

Automaty księgowe - podstawy

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Automatycznie polecenia księgowania, Międzyokresowe rozliczenie kosztów, Przeksięgowania, Grupowe operacje


Obsługa VAT

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 7

Obsługa VAT

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Miesiąc ewidencji VAT, PKVAT, Korekty VAT do eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych, NVATEXp, Korekty VAT – ręczne, VAT sprzedaży, VAT zakupu, Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów, Złe długi, Oznaczenia JPK, GTU, TP, MK, Raport okresowy dla sprzedaży, RO, dokument dla RO, Zestawienia z rejestrów VAT, Rejestr VAT – Nabycie razem, VAT naliczony/należny w układzie VAT-7, Rejestr VAT w układzie JPK_V7, Konfigurator JPK, Deklaracje VAT-7, Deklaracja VAT-UE, Deklaracja JPK_V7


Dokumenty źródłowe i księgowe

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 6

Dokumenty źródłowe i księgowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Dokumenty źródłowe, Grupy księgowe, Statusy dokumentów źródłowych, Niezadekretowany, Zadekretowany, Otwarty, anulowany, Dekretacja dokumentów, Księgowanie dokumentów, numery księgowe, Numeracja księgowa, Zarezerwuj numer księgowy, zmień numer księgowy, Sposób filtrowania dokumentów wg statusów, Dokumenty księgowe, Odksięgowanie dokumentów


Rejestracja danych

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 5

Rejestracja danych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Polecenie księgowania, PK, wybór miesiąca, opis księgowy, rejestracja pozycji, kurs, wymuś wartość waluty i kursu, grupa rozrachunków, rozliczenie rozrachunków, Wybór miesiąca księgowania, status miesiąca, Rejestracja części nagłówkowej dokumentu PK, Opis księgowy, Rejestracja pozycji dokumentu PK, nkup, Rozliczenie rozrachunków, rozlicz automatycznie, kompensata, rozrachunek, spłaty, Automaty do kont (tzw. z 4 na 5), Polecenie księgowania na inne plany kont, pozabilansowy, Podsumowanie dokumentu PK, krąg kosztów, Kopiowanie dokumentu PK, Usuwanie dokumentów PK, Spłaty, Pokaż spłaty, Wystaw storno dokumentu, storno czerwone, Grupowe usuwanie dokumentów, Usuń zaznaczone, Wydruk polecenia księgowania, drukuj, wydruk zbiorczy, Rejestracja sprzedaży, Rejestracja zakupu, faktury kosztowe, Wybór dokumentów, Rejestracja zakupu kosztowego, koszty krajowe, Fkoszt, miesiąc ewidencji VAT, Sekcja Dokument, Miesiąc ewidencji VAT, Pokaż wszystkie miesiące VAT, Sekcja Rozrachunki, Sekcja oznaczeń do JPK, Pusty NIP do JPK VAT, Kod kraju do JPK, Zerowy dok. Do JPK, Mechanizm podzielonej płatności, Sekcja Pozycje, kartoteki kosztowe, Sekcja dekretacja, opis księgowy, dekret, księgowanie, Zakładka Księgowanie, Zakładka Dokumentacja, Zakładka Cechy, Zakładka JPK, Powiązania, oznaczenia jpk, Zakładka Rozrachunki, rozliczenia, Obsługa samochodów służbowych, Rejestracja nabycia wewnątrzwspólnotowego, UE, Vies, FNW, faktura wewnętrzna, Rejestracja dokumentu krajowego w walucie obcej, transakcje krajowe w walucie, przeniesienie rozrachunku, Netto w walucie VAT w PLN, Słownik kontrahentów, status VAT kontrahenta, pobieranie danych z GUS/KAS, Dokumenty SAD


Konfigurator modułu Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 4

Konfigurator modułu Finanse i Księgowość

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Charakterystyka ogólna, Przegląd korzyści, Specyfikacja wzorów i konfiguracji, Przykładowa dokumentacja, Moduł Administratora – Prezentacja konfiguratora, Wzorzec handlowo-usługowy, Wzorzec produkcyjny-Zleceniowy, Wzorzec produkcyjny-podstawowy


Schematy dekretacji

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 3

Schematy dekretacji

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Dekretacja w dokumentach źródłowych, Niezadekretowany, Dekretuj, dekretacja dokumentu, zadekretowany, status dekretu, nazwa dekretu, Dekretuj, Usuń polecenia księgowania, Wycofanie dekretacji, Zmień sposób dekretacji, Budowa schematów dekretacji, definicje dekretów, Wydruk drukuj dekrety, Definiowanie nagłówka dekretu, Opis w dokumencie, Rodzaj dekretu, Rodzaj dokumentu, Dołącz wszystkie powiązane słowniki, Pozycje dekretów, Kwoty do księgowania, dekretacja na konta, zmienne do dekretacji, dekretacja użytkownika, strona WN, strona MA, księguj na konto, konto z grupy rozrachunkowej, opis w pozycji, Warunki, Wzór, warunek na analitykę, Powiązania kont, Wzór do zmiennej dekretu, Rodzaj wzoru, Dodatkowe ustawienia, Warunek na analitykę, Warunki na słowniki, Zakładka Analityki, Pobierz z dokumentu lub zapytaj jak nie ma, pobierz z powiązań, Schematy dekretacji z poziomu definicji dokumentu, definicja dokumentu, definicja sposobu dekretacji dokumentu, Import/eksport definicji dekretów


Plan kont

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 2

Plan kont

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Wzorzec planu kont, plan kont, kopiowanie planu kont, Rodzaje planów kont, bilansowy, pozabilansowy, Definiowanie kont księgowych, Aktywne, pasywne, wynikowe, rozliczeniowe, Definiowanie kont analitycznych, Analityka, Spis analityk planu kont, Słowniki systemowe, słowniki definiowane, drukuj analitykę, Konta rozrachunkowe, Analityka rozrachunkowa, grupy rozrachunkowe, rodzaje słowników, Powiązanie grup rozrachunkowych, kontrahent, definicja dokumentów, Import i eksport planu kont, Import i eksport danych kontrahenta, Wydruki planu kont, Plan kont – analitycznie, Plan kont – syntetycznie, drukuj analitykę, plan kont używanych, plan kont z obrotami lub saldami różnymi od zera, Rozbuduj o analitykę, Usuń niewykorzystywane konta, Uzupełnij o wszystkie konta analityczne, Pokaż słowniki dla analityki


Wstęp do modułu Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 1

Wstęp do modułu Finanse i Księgowość

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Wstęp do modułu Finanse i Księgowość, źródła dokumentów, plan kont, dokumenty księgowe


Konfigurator

Jak wdrożyć moduł Finanse i Księgowość w firmie handlowej

Odcinek 7

Konfigurator

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00