Importy danych

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 12

Importy danych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Wstęp, Eksport danych do poleceń księgowań, Import danych do poleceń księgowania standardowy, Import z programów zewnętrznych, Import JPK FA, JPK_FA


Sprawozdania

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 11

Sprawozdania

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, Definiowanie wzorów, Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej dla małych przedsiębiorstw


Zamykanie okresów sprawozdawczych

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 10

Zamykanie okresów sprawozdawczych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Weryfikacja dokumentów w dokumentach źródłowych, Księgowanie, Wyłącz dokument z księgowania, Otwierania/zamykanie miesięcy księgowych, Zamykanie roku obrachunkowego, Przeksięgowanie na wynik finansowy, bilans zamknięcia, Generowanie bilansu otwarcia, BO