Ankiety

Moduł CRM

Odcinek 7

Ankiety

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Obsługa Ankiet, Ankiety, Typy parametrów ankiety, Definicje Ankiet, Parametry definicji ankiety, Wskaźniki ankiet, Przykład ankiety


Programy lojalnościowe

Moduł CRM

Odcinek 6

Programy lojalnościowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Programy lojalnościowe, Punkty, program lojalnościowy, Definicje programu lojalnościowego, Szablony naliczania, Naliczanie programu, Uczestnicy programu, Nagrody w programie, Inne ustawienia, Punkty użytkownika, Uczestnicy programu c.d., Program lojalnościowy w module HM, Wydanie nagrody


Zlecenia reklamacyjne

Moduł CRM

Odcinek 5

Zlecenia reklamacyjne

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zlecenia Reklamacyjne, Reklamacje, Miejsce obsługi reklamacji, Statusy zleceń reklamacyjnych, Statusy, Wprowadzanie zleceń reklamacyjnych, Pozycja zlecenia reklamacyjnego, Powiązanie z modułem serwis, Zlecenie serwisowe, Zlecenia reklamacyjne w module serwis, Historia zlecenia reklamacyjnego, historia, Parametry w konfiguracji, Konfiguracja


Drzewo zdarzeń i wykorzystanie kontaktów

Moduł CRM

Odcinek 4

Drzewo zdarzeń i wykorzystanie kontaktów

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Drzewo zdarzeń, Drzewo, zdarzenia, Zamykanie zleceń z poziomu drzewa, Automatyczne tworzenie kontaktów, kontakty, Kontakt po wysyłce maila


Organizacja pracy w trybie graficznym

Moduł CRM

Odcinek 3

Organizacja pracy w trybie graficznym

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Organizacja pracy operatora, Operator, organizacja pracy, Właściwości kalendarza, kalendarz, kolor, Zakres wyświetlania danych, Widoki, Tworzenie zadań, Zadanie, Właściwości kalendarza zdarzenia, Źródło danych CRM/Serwis, Operatorzy w Zadaniu, Okno status operatora, Pozostałe zakładki zdarzenia, Absencja operatora, Absencja, Postęp zdarzenia, Organizacja pracy grupy, Powiązanie między zdarzeniami, Graficzna prezentacja projektu, Planowanie pracy zasobów, Zasoby CRM, Wykorzystanie zasobów, Konflikt zasobu, Zdarzenia generowane cyklicznie, Zdarzenia cykliczne


Powiązanie z modułem Handlowo-Magazynowym

Moduł CRM

Odcinek 2

Powiązanie z modułem Handlowo-Magazynowym

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Słownik kontrahentów, Kontrahent, Zakładki widoczne z CRM, Dodatkowe adresy, Adresy, Osoby kontaktowe, Dodatkowy adres na dokumencie sprzedaży, Obszary logistyczne, Powiązanie dokumentu HM z CRM, Powiązania CRM


Podstawowa konfiguracja modułu

Moduł CRM

Odcinek 1

Podstawowa konfiguracja modułu

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Operatorzy, Operator CRM Słownik, Grupy Operatorów, Operator, Grupa, Wzorce dni pracy, Wzorce, Typy nieobecności operatorów, Słowniki dla kontrahentów, Kontrahent, Typy dodatkowych adresów, Typu oddziałów kontrahentów, Szczeble osób kontaktowych, Funkcje osób kontaktowych, Obszary handlowe, Obszary logistyczne kontrahentów, Słowniki Systemowe, Typy Zdarzeń, Typy zasobów, Typy opisów zdarzeń, Typy e-main, Przedstawiciele handlowi, Przedstawiciel, Przypisanie słowników do operatora, Operator, słowniki