Aplikacja Magazyn Mobilny - obieg z logistyką w trybie weryfikacji

Aplikacja Magazyn Mobilny - obieg z logistyką w trybie weryfikacji

Moduł Logistyka

Odcinek 9

Aplikacja Magazyn Mobilny - obieg z logistyką w trybie weryfikacji

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Obieg weryfikacji, Weryfikacja, ścieżka, obieg, Przygotowanie definicji dokumentu, Wystawienie dokumentu HM oraz generowanie dyspozycji, Realizacja dyspozycji z poziomu kolektora, Wprowadzenie niezgodności, Niezgodność, Wygenerowanie wydania do zwrotu, Realizacja dyspozycji wydania


Wydanie towaru - proces sprzedażowy

Wydanie towaru - proces sprzedażowy

Moduł Logistyka

Odcinek 8

Wydanie towaru - proces sprzedażowy

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Przesunięcia c.d., Wydanie towaru – proces sprzedażowy, Dodanie zamówienia od odbiorcy, Generowanie dyspozycji z poziomu programu (ręczne), Realizacja dyspozycji wydania ze strony kolektora, Dodanie nowego rodzaju niezgodności, niezgodność, Wydanie ad-hoc, wydanie, ad-hoc, Wyszukiwanie kontrahenta dla dyspozycji ad-hoc


Obieg kompletacyjny w aplikacji Magazyn Mobilny i module Logistyka

Obieg kompletacyjny w aplikacji Magazyn Mobilny i module Logistyka

Moduł Logistyka

Odcinek 7

Obieg kompletacyjny w aplikacji Magazyn Mobilny i module Logistyka

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Obieg kompletacyjny, kompletacja, Dodanie zamówienia do dostawcy, Generowanie dyspozycji z zamówienia (ręczne), Uzupełnienie danych na dyspozycji, Realizacja dyspozycji ze strony kolektora, Zgłaszanie niezgodności, niezgodność, Przesunięcia, Weryfikacja stanów logistycznych na magazynie, Stan logistyczny, Przesunięcia c.d.


Aplikacja Magazyn Mobilny - interfejs

Aplikacja Magazyn Mobilny - interfejs

Moduł Logistyka

Odcinek 6

Aplikacja Magazyn Mobilny - interfejs

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Uruchomienie aplikacji Magazyn Mobilny, MMOB, Tryb prezentacji, Sposoby logowania do aplikacji, Wyszukiwanie zadań do realizacji, wyszukiwanie, Wyszukiwanie kartoteki, wyszukiwanie, Więcej informacji o kartotece z poziomu aplikacji, Drukowanie etykiet z kolektora, etykieta, wydruk, Dokumenty ad-hoc


Moduł Logistyka - konfiguracja techniczna, procedury i wydruki

Moduł Logistyka - konfiguracja techniczna, procedury i wydruki

Moduł Logistyka

Odcinek 5

Moduł Logistyka - konfiguracja techniczna, procedury i wydruki

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Wydruki miejsc składowania, Wydruki kodów operatorów, Wydruki etykiet kartotek magazynowych, Wzorce kodów kreskowych, EAN, Procedura do nadawania numerów dostaw, Procedura widoku zadań, Podpinanie procedur/etykiet do magazynu mobilnego


Aplikacja Magazyn Mobilny - instalacja i konfiguracja

Aplikacja Magazyn Mobilny - instalacja i konfiguracja

Moduł Logistyka

Odcinek 4

Aplikacja Magazyn Mobilny - instalacja i konfiguracja

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Aplikacja Magazyn Mobilny, MMOB, konfiguracja, Opis zawartości katalogów aplikacji, Konfiguracja magazynu mobilnego, Ustawienia połączeń, Interfejs, Tryb pracy aplikacji, Sposób wyświetlania, Dynamiczna wielkość paska przewijania, Przekazuj ID_URZYTKOWNIK_REST do systemu, Włącz dynamiczne rysowanie komponentów, Wygląd pozycji, Wygląd zadania, Dźwięk, Reguły, Kolejność wyszukiwania kodów kreskowych, Reguły dokumentów, Weryfikacja planu, Znaki specjalne, Wyszukiwanie dyspozycji, Dokumenty, Drukowanie, Procedury definiowane, Magazyny


REST - instalacja i konfiguracja

REST - instalacja i konfiguracja

Moduł Logistyka

Odcinek 3

REST - instalacja i konfiguracja

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Rest informacje REST, Logowanie zewnętrzne, użytkownik, REST, Uruchomienie REST, Plik .bat – Rest jako aplikacja, .bat, restpoling, restpoling, Logowanie do Rest – metody logistyczne, Uruchomienie ze skrótu, Ustawienia w formie graficznej (plik .ini), Rest jako usługa, usługa, REST, Dostępność metod restowych, metody, invoker, ServerFunctionInvoker, testrest


Wymagane słowniki do uzupełnienia

Wymagane słowniki do uzupełnienia

Moduł Logistyka

Odcinek 2

Wymagane słowniki do uzupełnienia

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Licencje na moduł logistyka (2 sposoby), Słowniki powiązane z logistyką, Słownik magazyny, Słowniki, Włączenie obsługi miejsc składowania z poziomu bazy danych, Obsługa miejsc składowania, Słownik Miejsca składowania dla magazynu, Stany magazynowe – stan logistyczny, Stan, Kartoteki, Słownik Kartotek – Sposób obsługi numerów dostaw, Numery dostaw, kartoteka, Definicje dokumentów powiązania z logistyką, Rodzaje niezgodności, Niezgodności, Parametry Fizyczne, Klasy miejsc składowania, Definicje dokumentów dostępne w module Logistyka, Dyspozycje, definicja dokumentu


Moduł Handlowo-Magazynowy i Logistyka - konfiguracja

Moduł Handlowo-Magazynowy i Logistyka - konfiguracja

Moduł Logistyka

Odcinek 1

Moduł Handlowo-Magazynowy i Logistyka - konfiguracja

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Obiegi w systemie, Logistyka obieg, ścieżka, Obieg Kompletacyjny, Obieg, kompletacja, Obieg weryfikacji, Obieg, weryfikacja, Obieg Adhoc, Obieg, ad hoc, Parametry w konfiguracji, Logistyka, konfiguracja, ustawieni, Konfiguracja modułu HM w odniesieniu do logistyki, Włączenie numerów dostaw, Numery dostaw, konfiguracja, Włączenie terminów ważności, Terminy ważności, konfiguracja, Włączenie obsługi miejsc składowania, Miejsca składowania, konfiguracja, Włączenie akceptacji obiegu, Akceptacja obiegu, konfiguracja, Licencje na moduł logistyka (2 sposoby)