Importy danych

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 12

Importy danych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Wstęp, Eksport danych do poleceń księgowań, Import danych do poleceń księgowania standardowy, Import z programów zewnętrznych, Import JPK FA, JPK_FA


Sprawozdania

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 11

Sprawozdania

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, Definiowanie wzorów, Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej dla małych przedsiębiorstw


Zamykanie okresów sprawozdawczych

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 10

Zamykanie okresów sprawozdawczych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Weryfikacja dokumentów w dokumentach źródłowych, Księgowanie, Wyłącz dokument z księgowania, Otwierania/zamykanie miesięcy księgowych, Zamykanie roku obrachunkowego, Przeksięgowanie na wynik finansowy, bilans zamknięcia, Generowanie bilansu otwarcia, BO


Podstawowe analizy i zestawienia

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 9

Podstawowe analizy i zestawienia

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Dziennik, Różnice kursowe, Zestawienie dla kont, Zestawienia dla kont – definiuj, Zestawienia okresowe, Stanów i obrotów kont, Stanów i obrotów kont księgi głównej, Zestawienie okresowe obrotów kont wg parametrów, Zestawienia pozycji, Raport konta, Zestawienia miesięczne, Zestawienia budżetowe, Zestawienia pozycji kosztowych


Automaty księgowe - podstawy

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 8

Automaty księgowe - podstawy

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Automatycznie polecenia księgowania, Międzyokresowe rozliczenie kosztów, Przeksięgowania, Grupowe operacje


Obsługa VAT

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 7

Obsługa VAT

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Miesiąc ewidencji VAT, PKVAT, Korekty VAT do eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych, NVATEXp, Korekty VAT – ręczne, VAT sprzedaży, VAT zakupu, Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów, Złe długi, Oznaczenia JPK, GTU, TP, MK, Raport okresowy dla sprzedaży, RO, dokument dla RO, Zestawienia z rejestrów VAT, Rejestr VAT – Nabycie razem, VAT naliczony/należny w układzie VAT-7, Rejestr VAT w układzie JPK_V7, Konfigurator JPK, Deklaracje VAT-7, Deklaracja VAT-UE, Deklaracja JPK_V7


Dokumenty źródłowe i księgowe

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 6

Dokumenty źródłowe i księgowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Dokumenty źródłowe, Grupy księgowe, Statusy dokumentów źródłowych, Niezadekretowany, Zadekretowany, Otwarty, anulowany, Dekretacja dokumentów, Księgowanie dokumentów, numery księgowe, Numeracja księgowa, Zarezerwuj numer księgowy, zmień numer księgowy, Sposób filtrowania dokumentów wg statusów, Dokumenty księgowe, Odksięgowanie dokumentów


Rejestracja danych

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 5

Rejestracja danych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Polecenie księgowania, PK, wybór miesiąca, opis księgowy, rejestracja pozycji, kurs, wymuś wartość waluty i kursu, grupa rozrachunków, rozliczenie rozrachunków, Wybór miesiąca księgowania, status miesiąca, Rejestracja części nagłówkowej dokumentu PK, Opis księgowy, Rejestracja pozycji dokumentu PK, nkup, Rozliczenie rozrachunków, rozlicz automatycznie, kompensata, rozrachunek, spłaty, Automaty do kont (tzw. z 4 na 5), Polecenie księgowania na inne plany kont, pozabilansowy, Podsumowanie dokumentu PK, krąg kosztów, Kopiowanie dokumentu PK, Usuwanie dokumentów PK, Spłaty, Pokaż spłaty, Wystaw storno dokumentu, storno czerwone, Grupowe usuwanie dokumentów, Usuń zaznaczone, Wydruk polecenia księgowania, drukuj, wydruk zbiorczy, Rejestracja sprzedaży, Rejestracja zakupu, faktury kosztowe, Wybór dokumentów, Rejestracja zakupu kosztowego, koszty krajowe, Fkoszt, miesiąc ewidencji VAT, Sekcja Dokument, Miesiąc ewidencji VAT, Pokaż wszystkie miesiące VAT, Sekcja Rozrachunki, Sekcja oznaczeń do JPK, Pusty NIP do JPK VAT, Kod kraju do JPK, Zerowy dok. Do JPK, Mechanizm podzielonej płatności, Sekcja Pozycje, kartoteki kosztowe, Sekcja dekretacja, opis księgowy, dekret, księgowanie, Zakładka Księgowanie, Zakładka Dokumentacja, Zakładka Cechy, Zakładka JPK, Powiązania, oznaczenia jpk, Zakładka Rozrachunki, rozliczenia, Obsługa samochodów służbowych, Rejestracja nabycia wewnątrzwspólnotowego, UE, Vies, FNW, faktura wewnętrzna, Rejestracja dokumentu krajowego w walucie obcej, transakcje krajowe w walucie, przeniesienie rozrachunku, Netto w walucie VAT w PLN, Słownik kontrahentów, status VAT kontrahenta, pobieranie danych z GUS/KAS, Dokumenty SAD


Konfigurator modułu Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 4

Konfigurator modułu Finanse i Księgowość

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Charakterystyka ogólna, Przegląd korzyści, Specyfikacja wzorów i konfiguracji, Przykładowa dokumentacja, Moduł Administratora – Prezentacja konfiguratora, Wzorzec handlowo-usługowy, Wzorzec produkcyjny-Zleceniowy, Wzorzec produkcyjny-podstawowy


Schematy dekretacji

Moduł Finanse i Księgowość

Odcinek 3

Schematy dekretacji

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Dekretacja w dokumentach źródłowych, Niezadekretowany, Dekretuj, dekretacja dokumentu, zadekretowany, status dekretu, nazwa dekretu, Dekretuj, Usuń polecenia księgowania, Wycofanie dekretacji, Zmień sposób dekretacji, Budowa schematów dekretacji, definicje dekretów, Wydruk drukuj dekrety, Definiowanie nagłówka dekretu, Opis w dokumencie, Rodzaj dekretu, Rodzaj dokumentu, Dołącz wszystkie powiązane słowniki, Pozycje dekretów, Kwoty do księgowania, dekretacja na konta, zmienne do dekretacji, dekretacja użytkownika, strona WN, strona MA, księguj na konto, konto z grupy rozrachunkowej, opis w pozycji, Warunki, Wzór, warunek na analitykę, Powiązania kont, Wzór do zmiennej dekretu, Rodzaj wzoru, Dodatkowe ustawienia, Warunek na analitykę, Warunki na słowniki, Zakładka Analityki, Pobierz z dokumentu lub zapytaj jak nie ma, pobierz z powiązań, Schematy dekretacji z poziomu definicji dokumentu, definicja dokumentu, definicja sposobu dekretacji dokumentu, Import/eksport definicji dekretów