Dobre rady wdrożeniowe

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 13

Dobre rady wdrożeniowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Parametry konfiguracyjne kontrahenta, Parametry konfiguracyjne dokumentów, Parametry konfiguracyjne kartotek magazynowych, Obsługa przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, @DOK_UWAG, Konfiguracja wydruków


Promocje, umowy, cenniki

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 12

Promocje, umowy, cenniki

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Indeksy kontrahenta, Promocje dla kontrahenta, Umowy z kontrahentami – cenniki, bonifikata, rabat, Promocje na towary


Stany magazynowe

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 11

Stany magazynowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Spis kartotek magazynowych wg dostaw, Stan dyspozycyjny, Stan przewidywany, Rezerwacje stanu, Stany magazynowe na dany dzień, Podsumowanie wartościowe magazynów na dany dzień, Rejestr przychodów i rozchodów, Zapas minimalny i maksymalny w stanach magazynowych, Wyliczenie zapasu, Stany magazynowe z okna spisu kartotek magazynowych


Rozrachunki. Obieg dokumentów sprzedaży

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 10

Rozrachunki. Obieg dokumentów sprzedaży

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowanie Kasy, kasa, Definiowanie terminali płatniczych, terminal, Obieg dokumentów – zamówienia od odbiorców, Obsługa rezerwacji, rezerwacja dostaw, rezerwacja stanu magazynowego, Sposoby realizacji zamówień od odbiorców, Rozliczanie dokumentu, Konfiguracja drukarek fiskalnych, Fiskalizacja, protokół, opcje drukarki fiskalnej, Wydruki dokumentów sprzedaży, Wydruk standardowy, Zamówienia od odbiorców dla kontrahentów detalicznych


Obieg dokumentów magazynowych

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 9

Obieg dokumentów magazynowych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Wystawienie zamówienia wewnętrznego, zamówienie, wewnętrzne, Realizacja zamówienia wewnętrznego za pomocą dok. MM, Weryfikacja realizacji zamówienia wew., Realizacja z akceptacją, akceptacja, Sposób akceptacji dokumentów, Włączenie akceptacji na definicji dokumentu, Weryfikacja ilości niezaakceptowanej, podlega akceptacji, Dokumenty PW/RW, PW, RW, Zapotrzebowanie wewnętrzne, Dokumenty magazynowe PZ, PZ


Obieg dokumentów. Ustawienia użytkowe dokumentów

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 8

Obieg dokumentów. Ustawienia użytkowe dokumentów

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Tworzenie zamówienia do dostawcy, Zamówienia, Inny dostawca niż płatnik, Płatnik, Bonifikata na pozycji zamówienia, Sposoby dodawania pozycji na dokument, Zmiana widoku pozycji na dokumencie, Modyfikacja widoku pozycji dokumentu, zakładka <0>, Zakładki pozycji dokumentu, Zakładki dokumentu, Nowe okno edycyjne dokumentu, Realizacja zamówienia, Powiązanie dokumentu, Powiązania, Tworzenie grupowe zamówień – przygotowanie systemu, Wskazanie dostawcy na kartotece, Dostawcy, Zapas minimalny i maksymalny kartoteki, Zapas, Dodaj grupę zamówień, grupa zamówień, Realizacja zamówienia, Oś czasu, Oś czasu, Zbiorcze zamówienie realizowane na dokument PZ, Realizacja częściowa zamówienia, Weryfikacja realizacji pozycji zamówienia, Konfiguracja systemu w celu uzupełnienia dokumentów PZ, Sposób sumowania pozycji, Zmiana ceny zakupu pomimo rozchodu dostaw, Wystawienie faktury do PZ, FPZ, Zwiększenie wartości magazynowej faktury zakupu, Korekta dokumentu zakupu


Definiowanie dokumentów

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 7

Definiowanie dokumentów

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definicje dokumentów HM, Definicje dokumentów, Definiowanie numeracji grupy dokumentów, Numeracja, roczna, Numeracja miesięczna, numeracja, miesięczna, Podpowiadaj dodatkowy numer dokumentu, Cyfry wiodące numeracji, Modyfikacja istniejącej definicji dokumentu, Zakładka nr 1 Podstawowe, Zakładka nr 2 Dodatkowe, Zakładka nr 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK, Zakładka nr 5 Formularze, Formularz standardowy, definiowany, Podpinanie procedur definiowanych do definicji dokumentu, Wystawienie dokumentu zakupu, Dodawanie pozycji z wyliczaniem wartości cechy, Dodanie logo do danych firmy oraz podpięcie pod definicję dokumentu, logo, Wydruk dokumentu, Definiowanie dokumentu walutowego, dokument z dodatkową walutą, Wystawienie dokumentu walutowego


Bilans otwarcia magazynu

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 6

Bilans otwarcia magazynu

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Dodanie dokumentu BO, Bilans Otwarcia, Prosty import, Weryfikacja kartotek w odniesieniu do magazynu, Pobieranie pozycji z pliku pcb_gmpoz.txt, pcb_gmpoz, Import rozszerzony, dodanie cech pozycji dokumentu BO, Dodanie cech do definicji dokumentu BO, cechy, Tworzenie bilansu otwarcia (z pliku w formacie txt), Zaimportowanie z pliku txt, import, Podgląd cech z okna stanów magazynowych,


Kontrahenci. Import kontrahentów

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 5

Kontrahenci. Import kontrahentów

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Słownik kontrahentów, Pobieranie danych z wykazu podatników VAT/GUS, Sprawdzanie statusu „Czynnego podatnika VAT”, Sposób obsługi dokumentów podczas wydruku, Konta bankowe kontrahenta, Zakładka „Warunki zakupu i sprzedaży”, Zakładka „Limity, Blokady, Cele i zgody, Split Payment”, Zakładka „Odbierający, trasy”, Zakładka „Dodatkowe adresy”, Zakładka „Osoby kontaktowe”, Modyfikacja kontrahenta, Operacje grupowe, Opcje z menu podręcznego, Pokaż na mapie, zapis na dysk, Status kontrahenta, Import kontrahentów,


Kartoteki magazynowe. Import kartotek

Moduł Handlowo-Magazynowy

Odcinek 4

Kartoteki magazynowe. Import kartotek

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Spis kartotek magazynowych, stany magazynowe, Zakładka „Ceny”, cena, podstawa cen sprzedaży, Definicje cen, Zakładka „Grupy”, Zakładka „Cechy”, Zakładka „Kody EAN”, Zakładka „Uwagi”, Zakładka „Zdjęcie”, Zakładka „Blokady, aktywność”, Zakładka „Edycja dok., Ozn. JPK”, jednostki zastępcze, oznaczenia JPK, obsługa numerów dostaw, Modyfikacja kartoteki, rejestr operacji, Operacje grupowe, Status kartoteki, Import kartotek, Import cech, import cenników, import kodów EAN, Zestawienia dla kartotek