Obsługa Panelu Pracownika

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 9

Obsługa Panelu Pracownika

Spis treści:

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Panel Pracownika, Pulpit, Kartoteka, Zatrudnienie, Czas pracy, Grafik, Dokumenty, Wnioski, Wniosek urlopowy, Panel kierownika, Grafik, Wnioski, Podwładni, Ewidencja czasu pracy, ECP, Kalendarz, Plan urlopów, Panel pracownika w module Kadry i płace, Wnioski pracownicze, Realizacja wniosków, Rejestr pobrań plików, Wyślij plik


Pracownicze Plany Kapitałowe

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 8

Pracownicze Plany Kapitałowe

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowanie umowy o zarządzanie z instytucją finansową, Sposoby definiowania PPK na pracowniku, Okresy PPK, grupowa rejestracja użytkowników, grupowa rejestracja PPK, Dodawanie PPK w kartotece pracownika, Rezygnacja z PPK, Grupowa rejestracja PPK, Naliczenie listy płac z składkami PPK, Podstawowa składka PPK pracownika, Podstawowa składka PPK pracodawcy, przychód od składek PPK, Zestawienia PPK Zestawienie przystąpień, Zestawienie rezygnacji, Zestawienie niezdecydowanych, Zestawienie deklarowanych procentowych składek, Historia składek, Wydruki deklaracji, Rezygnacja, Zawarcie/wznowienie umowy, Zmiana składki podstawowej/dodatkowej, Składki obowiązkowe, Wymiana danych PPK Rejestracja uczestnika PPK, Składka PPK


Zestawienia płacowe, deklaracje

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 7

Zestawienia płacowe, deklaracje

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Zestawienia płacowe, Roczna karta wynagrodzeń, Zaświadczenie o dochodach, Zbiorówka (nowa), Definiowane zestawienia płacowe, Zestawienia statystyczne, Z-03, Z-05, Z-06, Roczne deklaracje podatkowe, definicje pól kwotowych dla formularzy, PIT-11, e-deklaracje, PIT-4R, PIT-11Z, Formularze wysłane do serwisu e-deklaracje


Rozliczenia z ZUS

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 6

Rozliczenia z ZUS

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Konfiguracja rozliczenia z ZUS, Eksport do Płatnika, RCA, RSA, RPA, RIA, DRA, Informacje dodatkowe dot. eksportu do Płatnika, Plik XML


Tworzenie i naliczanie płac

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 5

Tworzenie i naliczanie płac

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowanie listy płac, Naliczenie wynagrodzenia, Zbiorcze zamykanie listy płac, wydruk list płac, odcinki płacowe, wysłka e-mailem odcinka płacowego, Korekta listy płac, stawka chorobowego, Listy płac dla osób zwolnionych, Przelewy wynagrodzeń, Przelewy na konto, Zamykanie miesiąca


Wstępna konfiguracja danych płacowych

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 4

Wstępna konfiguracja danych płacowych

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowane algorytmu obliczania płac Definicja list, Umowa o pracę, Składniki, Uzupełnienie algorytmu, Dodaj grupę, Predefiniowane wzorce, Wygląd edycji danych listy płac, Okno płacowe, Wygląd wydruku odcinka listy płac Odcinek płacowy, Definiowanie własnych składników płacowych, Składniki definiowane, Przykłady zastosowań składników płacowych, Konfiguracja parametrów dotyczących urlopu i chorobowego, parametr, stawka urlopu, stawka chorobowego


Wstępna konfiguracja danych kadrowych - część 3

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 3

Wstępna konfiguracja danych kadrowych - część 3

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Definiowane zestawienia kadrowe, Import elektronicznych zwolnien lekarskich, ZUS ZLA, Stałe płacowe


Wstępna konfiguracja danych kadrowych - część 2

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 2

Wstępna konfiguracja danych kadrowych - część 2

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Pozostałe słowniki kadrowe, Wykształcenie, Jednostki kadrowe, Stanowiska, Rodzaje umów, Wzorce ewidencji obecności, Słowniki płacowe, Algorytmy obliczania płac, Grupy płacowe, Stałe składniki zaszeregowania, Zatrudnienie pracownika Umowa, Angaż, Zaszeregowanie, Dodawanie angażu i umowy pracownika, Dodawanie zaszeregownia pracownika, Ewidencja czasu pracy, Rozlicznie urlopu, rozliczenie opieki, Symbole absencji, Ewidencja godzinowa, ekwiwalent urlopowy, Podstawowe zestawienia kadrowe, kwestionariusz osobowy, umowy, świadectwo pracy, wydruki ZUS, Lista obecności, Miesięczna karta ewidencji czasu pracy


Wstępna konfiguracja danych kadrowych - część 1

Moduł Kadry i Płace

Odcinek 1

Wstępna konfiguracja danych kadrowych - część 1

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dział Wsparcia Partnerów
+ 48 68 45 66 919
wsparcie.partnerzy@streamsoft.pl

poniedziałek-czwartek 8.30 – 16.00
piątek 8.30 – 13.00

Operacje roczne i miesięczne, Otwieranie roku, otwieranie miesiąca, Wybrane słowniki kadrowe, Normy czasu pracy, Kwalifikacje, Kursy, Typ badania okresowego, Cechy pracownika, Przypomnienia, Konfiguracja przypomnienia, Rejestracja podstawowych danych kadrowych, Dane kadrowe, kartoteka pracownika, Podstawowe, Adresy, Skład rodziny, Opieka nad dzieckiem, Poprzednie zatrudnienie, Kursy, kwalifikacje, Badania, Zajęcia wynagrodzenia, komornik, ZUS, PPK, Cechy, Niepełnosprawność, Zdjęcie, uwagi, dokumenty, Ochrona danych osobowych, Cudzoziemiec